ภาษาไทย English

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)


Home Home

Site map Site map

ข้อมูลองค์กรข้อมูลนักลงทุนผลิตภัณฑ์และบริการข่าวและกิจกรรมผลงานขององค์กรติดต่อองค์กร
ผลิตภัณฑ์ CCP

  2/12/2558New

แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CCP (CCP-W2) ครั้งที่ 9


  16/11/2558New

CCP รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2558


CCP เปิดรับบุคลากรเพื่อร่วมงานหลายอัตรา

 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

 
ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 จาก วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตอย่างต่อ เนื่องของภาคการก่อสร้างตามการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจประเทศซึ่งความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภคอย่างครบวงจร บริษัทฯได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและ ไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตรูปแบบใหม่ๆ ให้ก้าวทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการก่อสร้างและตอบรับกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน บริษัทฯนับเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรายใหญ่ของประเทศ และรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ที่ได้รับความไว้วางใจ ให้มีส่วนร่วมในโครงการภาครัฐ และภาคเอกชนสำคัญระดับประเทศมากมาย
 
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตสำเร็จรูปาหรับโครงสร้างงานระบบ
คอนกรีตสำดเร็จรูปสำหรับงานตกแต่ง
ติดต่อฝ่ายขาย CCP (038) 265-400 บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทฯ ที่จำหน่ายภายใต้ชื่อ “CCP” ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานโครงสร้างงานระบบ และคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับงานตกแต่ง โดยทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหาร คุณภาพตามมาตราฐานโลก ISO 9001: 2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 

สงวนลิขสิทธิ์ ® 2007
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก     ข้อมูลองค์กร     ข้อมูลนักลงทุน     ผลิตภัณฑ์และบริการ    ติดต่อองค์กร