ภาษาไทย English

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)


Home Home

Site map Site map

ข้อมูลองค์กรข้อมูลนักลงทุนผลิตภัณฑ์และบริการข่าวและกิจกรรมผลงานขององค์กรติดต่อองค์กร

ข้อมูลนักลงทุน

ข้อมูลบริษัท

  ภาพรวมธุรกิจ

  โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร

ข้อมูลทางการเงิน

  แบบฟอร์ม 56-1

  รายงานประจำปี

  งบการเงิน

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ราคาหุ้นของบริษัท

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  การประชุมผู้ถือหุ้น

  เอกสารนำเสนอ

  FQ&A

ข่าวสาร

การกำกับกิจการที่ดี

ติดต่อ IR

 

     ข้อมูลทางการเงิน

  แบบฟอร์ม 56-1
 

ปี 2557

 

ปี 2556

 

ปี 2555

 

ปี 2554

 

     

  รายงานประจำปี
 
รายงานประจำปี 2553 รายงานประจำปี 2552   รายงานประจำปี 2551 รายงานประจำปี 2550

ปี 2557

ปี 2556

 

ปี 2555

ปี 2554

 

     

  งบการเงิน    
 

ปี 2558 :

ไตรมาส 1

ตรมาส 2

ไตรมาส 3

งบปี

ปี 2557 :

ไตรมาส 1

ตรมาส 2

ไตรมาส 3

งบปี

ปี 2556 :

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

งบปี


ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
หากท่านไม่มีสามารถ ดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่

 

กลับขึ้นไปด้านบน

สงวนลิขสิทธิ์ ® 2007
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก     ข้อมูลองค์กร     ข้อมูลนักลงทุน     ผลิตภัณฑ์และบริการ    ติดต่อองค์กร