ข้อมูลนักลงทุน

ข้อมูลบริษัท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจากการเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภค ต่อมาได้ขยายงานในธุรกิจคอนกรีตมาอย่างต่อเนื่อง และผลดำเนินงานเติบโต ก้าวหน้ามาโดยลำดับ จนปัจจุบัน เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอย่างครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ และรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก โดยสินค้าคอนกรีตของบริษัทฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CCP” ประกอบด้วย คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานโครงสร้างงานระบบ และคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่ง รวมทั้ง งานสั่งทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีรูปแบบและคุณสมบัติเฉพาะ (Made to order) ซึ่งบริษัทฯ มีโรงงานผลิตตั้งกระจาย อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล กว่า 24 แห่ง มีกำลังการผลิต 3,600,000 คิวต่อปี ที่พร้อมผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ


นอกจากการประกอบธุรกิจคอนกรีต บริษัทฯ ยังลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย 4 แห่ง เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานบริษัทภายในกลุ่ม ได้แก่ 1. บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้า วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง ภายใต้ชื่อ “กันยงโฮมสโตร์” 2. บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา ภายใต้ชื่อ “Smart Block” 3. บริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่ายานพาหนะแก่บริษัทในเครือ 4. บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินที่ดิน อาคารสำนักงานและโรงงานแก่บริษัทในเครือ  

 

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

 ที่ตั้ง

 39/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ

 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

 เว็บไซด์ http://www.ccp.co.th
 ปีที่ก่อตั้ง 2526
 ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2546
 ทุนจดทะเบียน 692,011,730.50 บาท
 จำนวนทุนที่เรียกชำระแล้ว 654,874,771.75 บาท
 - จำนวนหุ้นสามัญ 2,619,499,091 หุ้น
 - มูลค่าต่อหุ้นที่ตราไว้

 0.25 บาท

 

 

โครงสร้างรายได้

สัดส่วนรายได้ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 

 

โครงสร้างองค์กร

 

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง
 นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ
 นายณรงค์ บานเย็น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
 นายศิริศักดิ์ พุทธิปทีป ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
 นายสมาน เชื้อจีน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง
 นายวิษณุ แสวงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายคอนกรีตผสมเสร็จ
 นายทนง เกษมศักกริน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและคุณภาพคอนกรีต
 นายไพชยนต์ แก้วมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 นางพลอยนภัส วานิชสรรพ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 นางสาววดี แสงไผ่แก้ว ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy