ช่องทางการโอนเงิน

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินตามธนาคารดังต่อไปนี

  • ธนาคารยูโอบี สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 706-1832-79-7
  • ธนาคารทหารไทย สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 301-2-18964-7
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 505-302944-3
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 265-3-06869-8
  • ธนาคารกรุงศรี สาขาสุขุมวิทชลบุรี ชื่อบัญชี บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 245-0-00134-7
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนวชิรปราการ ชื่อบัญชี บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 262-1-00585-8
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี สาขาชลบุรี ชื่อบัญชี บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 80-0015016-7
  • ธนาคารธนชาติ สาขาถนนเจตจำนงค์ ชื่อบัญชี บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)  เลขบัญชี 610-3-00114-7
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเจตจำนงค์ ชื่อบัญชี บริษัทผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 270-1-02932-5

2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วรบกวนส่งหลักฐานการชำระเงินของท่านมาตามช่องทางดังต่อไปนี้

     (038) 265400 ต่อ 141

      kadsara_poom

       (038) 272440-1

       kadsara@ccp.co.th

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy