ผลงานองค์กร


ทีมงาน Sino Thai Engineering

Project Reference , 2035 Views

บจก. Right Tunnelling

Ready Mix Project Referance , 1854 Views

หจก.อึ้งแซเฮง

Project Reference , 5876 Views

ปตท.

Project Reference , 1939 Views

OUR FACTORY

home,Project Reference,Super Structure,Ready Mix Project Referance , 11965 Views

Concrete for Bored pile

Ready Mix Project Referance , 2722 Views

Sulfate Resistant Concrete

Ready Mix Project Referance , 2847 Views

Water Proof Concrrete

Ready Mix Project Referance , 2265 Views

Concrete สำหรับงาน Precast

Ready Mix Project Referance , 3736 Views

SLIPFORM  Concrete

Ready Mix Project Referance , 3559 Views

Concrete for Post Tension Slab

Ready Mix Project Referance , 3454 Views

Low Heat Concrete

Ready Mix Project Referance , 3922 Views

High Strength Concrete (Viaduct Segment)

Ready Mix Project Referance , 3444 Views

Super Structure

Super Structure , 6191 Views

ผลงานปัจจุบัน

Project Reference , 6601 Views

ผลงานที่ผ่านมา

Project Reference , 5611 Views