ผลงานองค์กร


ทีมงาน Sino Thai Engineering

Project Reference , 2951 Views

บจก. Right Tunnelling

Ready Mix Project Referance , 2402 Views

หจก.อึ้งแซเฮง

Project Reference , 7000 Views

ปตท.

Project Reference , 2527 Views

OUR FACTORY

home,Project Reference,Super Structure,Ready Mix Project Referance , 13196 Views

Concrete for Bored pile

Ready Mix Project Referance , 3226 Views

Sulfate Resistant Concrete

Ready Mix Project Referance , 3457 Views

Water Proof Concrrete

Ready Mix Project Referance , 2758 Views

Concrete สำหรับงาน Precast

Ready Mix Project Referance , 4534 Views

SLIPFORM  Concrete

Ready Mix Project Referance , 4180 Views

Concrete for Post Tension Slab

Ready Mix Project Referance , 4039 Views

Low Heat Concrete

Ready Mix Project Referance , 4554 Views

High Strength Concrete (Viaduct Segment)

Ready Mix Project Referance , 4016 Views

Super Structure

Super Structure , 6902 Views

ผลงานปัจจุบัน

Project Reference , 7173 Views

ผลงานที่ผ่านมา

Project Reference , 6148 Views