ผลงานองค์กร


OUR FACTORY

home,Project Reference,Super Structure,Ready Mix Project Referance , 17150 Views

Concrete for Bored pile

Ready Mix Project Referance , 4202 Views

Sulfate Resistant Concrete

Ready Mix Project Referance , 4710 Views

Water Proof Concrrete

Ready Mix Project Referance , 3602 Views

Concrete สำหรับงาน Precast

Ready Mix Project Referance , 6227 Views

SLIPFORM  Concrete

Ready Mix Project Referance , 5885 Views

Concrete for Post Tension Slab

Ready Mix Project Referance , 5560 Views

Low Heat Concrete

Ready Mix Project Referance , 5956 Views

High Strength Concrete (Viaduct Segment)

Ready Mix Project Referance , 5520 Views

Super Structure

Super Structure , 8336 Views

ผลงานปัจจุบัน

Project Reference , 8490 Views

ผลงานที่ผ่านมา

Project Reference , 7422 Views

The PIPE@Bangphai

Project Reference , 811 Views

บจก. Right Tunnelling

Ready Mix Project Referance , 3719 Views

หจก.อึ้งแซเฮง

Project Reference , 10470 Views

ทีมงาน Sino Thai Engineering

Project Reference , 4678 Views

ปตท.

Project Reference , 3902 Views

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy