งานระบบไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

Last updated: 8 Apr 2023  |  7124 Views  |  Project Reference

ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท อิโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจ ใช้รางไฟฟ้าคอนกรีต ของ CCP สำหรับงานงานระบบไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือโครงการในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ราชอาณาจักรกัมพูชา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy