ขอบคันหินตระแกรงรางตื้น 格栅排水口路缘石

Attribute:

ขอบคันหินตระแกรงรางตื้น 格栅排水口路缘石 - เป็น ขอบตันหินและรางตื้นในตัว เพื่อรับน้ำจากพื้นถนน ครั้งนี้มาพร้องตระแกรงรับน้ำ - เป็น Precast ตามมาตราฐานกรมทาง เหมาะสำหรับหน้างาน ที่สร้างตามมาตราฐานกรมทาง และ หน้างานที่ต้องการมาตราฐาน 格栅排水口路缘石是带有预制钢格栅排水口的路缘石.根据路政署质量标准生产,可用于根据路政署标准施工的公路使用.

Share

Categories : Drainage System

Share

ขอบคันหินตระแกรงรางตื้น 格栅排水口路缘石
- เป็น ขอบตันหินและรางตื้นในตัว เพื่อรับน้ำจากพื้นถนน ครั้งนี้มาพร้องตระแกรงรับน้ำ -是带有预制钢格栅排水口的路缘石,可帮助路面排水。
- เป็น Precast ตามมาตราฐานกรมทาง เหมาะสำหรับหน้างาน ที่สร้างตามมาตราฐานกรมทาง และ หน้างานที่ต้องการมาตราฐาน  -根据路政署质量标准生产,可用于根据路政署标准施工的公路使用.

ราคาเริ่มต้น 价格:1,400 บาท/ชิ้น 泰铢起
หมายเหตุ 注意: - ไม่รวม VAT 不含增值税
                             - ไม่รวมขนส่ง 不含运输费用
                             - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา 我们保留因原材料价格变动而更改产品价格的权利

Download 下载

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

Drawing CONCRETE CURB and GUTTER SIZE 50x100x40 cm.

Drawing CONCRETE CURB and GUTTER SIZE 50x100x40 cm.

Drawing CONCRETE CURB and GUTTER SIZE 50x120x40 cm.ตะแกรง

Drawing CONCRETE CURB and GUTTER SIZE 50x120x40 cm.ตะแกรง

มาตรฐานกรมทางหลวง

Drawing CONCRETE CURB and GUTTER SIZE 50x100x45 cm.

Drawing CONCRETE CURB and GUTTER SIZE 50x100x45 cm.

Drawing MOUNTABLE CURB and GUTTER SIZE 60x100x35 cm.

Drawing CONCRETE CURB and GUTTER SIZE 50x120x45 cm.ตะแกรง

สนใจสินค้าโปรดติดต่อ 如需购买请联系
ฝ่ายขายคอนกรีตงานระบบระบายน้ำ 排水系统工程混凝土销售部
(061) 401-2720 
(081) 341-1610
(090) 090-4926
(092) 224-6640
LINE ID 连我账号 : @ccp-concrete
หรือ 或者 : https://lin.ee/J5T8XL (เพื่อเเอดไลน์อัตโนมัติ 自动添加好友 )
Twitter 推特 : https://twitter.com/ccp_concrete
IG : https://www.instagram.com/chonburiconcreteproduct


อีเมล 电子邮箱 : aunchalee@ccp.co.th