แผ่นทางเท้า มอก.378-2531 CONCRETE FLOOR TILE 人行道盲道地板砖 TIS.378-2531混凝土地板砖

Attribute:

แผ่นทางเท้าของ CCP โดดเด่นด้วยความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานนานปี สำหรับงานปูพื้นถนน ฟุตบาท และงานสาธารณะประโยชน์ทั่วไป มอก.378-2531, MIT (Made in Thailand) CCP地板砖,质地坚固,美观耐用,可用于铺设人行道和其他公共场地。

Share

Categories : Decoration

Share

แผ่นทางเท้าของ CCP โดดเด่นด้วยความแข็งแรง  ทนทาน  และมีอายุการใช้งานนานปี  สำหรับงานปูพื้นถนน  ฟุตบาท  และงานสาธารณะประโยชน์ทั่วไป

 มอก.378-2531

 Made in Thailand (MIT)

CCP地板砖,质地坚固,美观耐用,可用于铺设人行道和其他公共场地。

เริ่มต้นที่ 价格: 20 บาท 泰铢起 
หมายเหตุ 注意: - ไม่รวม VAT 不含增值税
                             - ไม่รวมขนส่ง 不含运输费用
                             - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา 我们保留因原材料价格变动而更改产品价格的权利

 1. ขนาด 8 x 8 x 6 ซม. น้ำหนัก 0.89 กิโลกรัม 156.25 ก้อน/ตร.ม.  尺寸8 x 8 x 6厘米,重量0.89公斤,156.25块/平方米
 2. ขนาด 10 x 10 x 6 ซม. น้ำหนัก 1.38 กิโลกรัม 100 ก้อน/ตร.ม.  尺寸10 x 10 x 6厘米,重量1.38公斤,100块/平方米
 3. ขนาด 10 x 20 x 6 ซม. น้ำหนัก 2.8 กิโลกรัม 50 แผ่น/ตร.ม.  尺寸10 x 20 x 6厘米,重量2.8公斤,50块/平方米
 4. ขนาด 20 x 20 x 6 ซม. น้ำหนัก 5.6 กิโลกรัม 25 แผ่น/ตร.ม.   尺寸20 x 20 x 6厘米,重量5.6公斤,25块/平方米
 5. ขนาด 29.5 x 29.5 x 6 ซม. น้ำหนัก 12.50 กิโลกรัม 11.11 แผ่น/ตร.ม.   尺寸29.5 x 29.5 x 6厘米,重量12.50公斤,11.11块/平方米
 6. ขนาด 30 x 30 x 6 ซม. น้ำหนัก 12.60 กิโลกรัม 11.11 แผ่น/ตร.ม.      尺寸30 x 30 x 6厘米,重量12.60公斤,11.11块/平方米
 7. ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 7.35 กิโลกรัม 11.11 แผ่น/ตร.ม.     尺寸30 x 30 x 3.5厘米,重量7.35公斤,11.11块/平方米
 8. ขนาด 40 x 40 x 4 ซม. น้ำหนัก 15 กิโลกรัม 6.25 แผ่น/ตร.ม.  尺寸40 x 40 x 4厘米,重量15公斤,6.25块/平方米
 9. ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. น้ำหนัก 12.9 กิโลกรัม 6.25 แผ่น/ตร.ม. 尺寸40 x 40 x 3.5厘米,重量12.9公斤,6.25块/平方米
 10. ขนาด 60 x 60 x 6 ซม. นำ้หนัก 50 กิโลกรัม 2.77 แผ่น/ตรม. 尺寸60 x 60 x 6厘米,重量50公斤,2.77块/平方米
 11. ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. (ลายปุ่ม,ลาบแถบ) น้ำหนัก 13.07 กิโลกรัม 6.25 แผ่น/ตร.ม. 尺寸40 x 40 x 3.5厘米,(圆钮图案,条纹图案)重量13.07公斤,6.25块/平方米
 12. ขนาด 40 x 40 x 6 ซม. น้ำหนัก 22.11 กิโลกรัม 6.25 แผ่น/ตร.ม. 尺寸40 x 40 x 6厘米,重量22.11公斤,6.25块/平方米

Download 下载 

Drawing แผ่นทางเท้า 100x200x60mm

Drawing แผ่นทางเท้า 200x200x60mm

Drawing แผ่นทางเท้า 300x300x60mm

Drawing แผ่นทางเท้า 400x400x3.5mm

Drawing แผ่นทางเท้า 400x400x40mm

Drawing แผ่นทางเท้าลายปุ่ม 300x300x60mm-Model

Drawing แผ่นทางเท้าลายแถบ 300x300x60mm-Model

สนใจสินค้าโปรดติดต่อ  如需购买请联系
ฝ่ายขายคอนกรีตงานโครงสร้างพื้นฐาน  基础设施建设混凝土销售部
(061) 401-2720 
(086) 983-8709
(090) 090-4926
(085) 123-7254
LINE ID 连我账号 : @ccp-concrete
หรือ 或者 : https://lin.ee/J5T8XL (เพื่อเเอดไลน์อัตโนมัติ 自动添加好友)
Twitter 推特 : https://twitter.com/ccp_concrete
IG : https://www.instagram.com/chonburiconcreteproduct

 


อีเมล 电子邮箱 : aunchalee@ccp.co.th