Precast for Electric Project

New

Electrical Precast Duct Bank ใช้สำหรับงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถสั่งได้ตาม Size ที่ต้องการ

New

ฝารางระบายน้ำ คสล. รถเล็กประมาณ 1.5 ตัน วิ่งผ่านได้ (*หมายเหตุ* ฝารางระบายน้ำสามารถรับน้ำหนักรถเล็กวิ่งผ่านชั่วคราวเท่านั้น จึงไม่เหมาะกับรถวิ่งผ่านตลอดเวลา หรือ บ่อยครั้ง ควรปรึกษาวิศวกรผู้ออกเเบบ)

New

ฝารางระบายน้ำ คสล. 26, 50, 70, 120, 150 ซม.(รูปแบบกรมทางหลวง) ข้อดี - ผลิตตามรูปแบบกรมทางหลวง ปี 2015 Standard Drawings for Highway Construction 2015 - สะดวก รวดเร็ว ในการก่อสร้าง - แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักบรรทุก ตามมาตรฐานกรมทางหลวงทั้งชนิดในผิวจราจร และ ในผิวทางเท้า - สินค้าได้รับการอนุมัติใช้งาน จากโครงการภาครัฐ

New

ท่อดันลอด JACKING PIPE (รูปแบบการไฟฟ้านครหลวง,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ สำนัการโยธากรุงเทพมหานคร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.3 ถึง 2.0 เมตร ยาวตั้งแต่ 1.0 ถึง 3.0 เมตร ซึ่งสามารถเคลือบแผ่น HDPE ได้ตามความจำเป็นของโครงการ ผลิตตาม British Standard 5911

New

ฝาปิดรางสายไฟสำเร็จรูป ขนาด 15 x 50 x 120 cm

New

ฝาท่อทั้งเสริมและไม่เสริมเหล็กสั่งหล่อพิเศษ

New

ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น accessories งานคอนกรีตของ โครงการวางท่อก๊าซ ขนาด 0.30 x 0.30 x 1.05 m

ฐานรองเสาไฟฟ้า มาตราฐานกรมทางหลวง 2015 6-9 เมตร 9-12 เมตร

New

รางเดินสายไฟฟ้าคอนกรีต (Electric Cable Gutter)

New

บ่อพักร้อยสายไฟ สำหรับงานวางท่อก๊าซ

New

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่0.3 ถึง 2 เมตร ยาว 1 ถึง 2.50 เมตร ซึ่งสามารถเคลือบแผ่น PE ได้ตามความจำเป็นของโครงการ ผลิตตาม British Standard Part 120

Powered by MakeWebEasy.com