Precast for Electric Project

New

ฝารางคอนกรีต ฝาบ่อพักคอนกรีต สั่งผลิต สามารถผลิตได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น หนา 5 - 15 ซม.

ฐานรองเสาไฟฟ้า มาตราฐานกรมทางหลวง 2015 6-9 เมตร 9-12 เมตร

New

Electrical Precast Duct Bank ใช้สำหรับงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถสั่งได้ตาม Size ที่ต้องการ

New

ฝารางระบายน้ำ คสล. 26, 50, 70, 120, 150 ซม.(รูปแบบกรมทางหลวง) ข้อดี - ผลิตตามรูปแบบกรมทางหลวง ปี 2015 Standard Drawings for Highway Construction 2015 - สะดวก รวดเร็ว ในการก่อสร้าง - แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักบรรทุก ตามมาตรฐานกรมทางหลวงทั้งชนิดในผิวจราจร และ ในผิวทางเท้า - สินค้าได้รับการอนุมัติใช้งาน จากโครงการภาครัฐ

New

ฝาปิดรางสายไฟสำเร็จรูป ขนาด 15 x 50 x 120 cm

New

ฝารางระบายน้ำ คสล. รถเล็กประมาณ 1.5 ตัน วิ่งผ่านได้ (*หมายเหตุ* ฝารางระบายน้ำสามารถรับน้ำหนักรถเล็กวิ่งผ่านชั่วคราวเท่านั้น จึงไม่เหมาะกับรถวิ่งผ่านตลอดเวลา หรือ บ่อยครั้ง ควรปรึกษาวิศวกรผู้ออกเเบบ)

New

ฝาท่อทั้งเสริมและไม่เสริมเหล็กสั่งหล่อพิเศษ

New

ท่อดันลอด JACKING PIPE (รูปแบบการไฟฟ้านครหลวง,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ สำนัการโยธากรุงเทพมหานคร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.3 ถึง 2.0 เมตร ยาวตั้งแต่ 1.0 ถึง 3.0 เมตร ซึ่งสามารถเคลือบแผ่น HDPE ได้ตามความจำเป็นของโครงการ ผลิตตาม British Standard 5911

New

รางเดินสายไฟฟ้าคอนกรีต (Electric Cable Gutter)

New

บ่อพักร้อยสายไฟ สำหรับงานวางท่อก๊าซ

New

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่0.3 ถึง 2 เมตร ยาว 1 ถึง 2.50 เมตร ซึ่งสามารถเคลือบแผ่น PE ได้ตามความจำเป็นของโครงการ ผลิตตาม British Standard Part 120

New

ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น accessories งานคอนกรีตของ โครงการวางท่อก๊าซ ขนาด 0.30 x 0.30 x 1.05 m

Powered by MakeWebEasy.com