ทีมงาน Sino Thai Engineering

Project Reference , 1864 ผู้ชม

บ่อพักสายไฟฟ้า

Project Reference , 1409 ผู้ชม

บจก. Right Tunnelling

Ready Mix Project Referance , 1786 ผู้ชม

หจก.อึ้งแซเฮง

Project Reference , 5584 ผู้ชม

รางระบายน้ำรูปตัวโอ O-GUTTER

Project Reference , 3105 ผู้ชม

ปตท.

Project Reference , 1800 ผู้ชม

OUR FACTORY

home,Project Reference,Super Structure,Ready Mix Project Referance , 11651 ผู้ชม

Concrete for Bored pile

Ready Mix Project Referance , 2630 ผู้ชม

Sulfate Resistant Concrete

Ready Mix Project Referance , 2757 ผู้ชม

Water Proof Concrrete

Ready Mix Project Referance , 2194 ผู้ชม

Concrete สำหรับงาน Precast

Ready Mix Project Referance , 3622 ผู้ชม

SLIPFORM  Concrete

Ready Mix Project Referance , 3444 ผู้ชม

Concrete for Post Tension Slab

Ready Mix Project Referance , 3331 ผู้ชม

Low Heat Concrete

Ready Mix Project Referance , 3816 ผู้ชม

High Strength Concrete (Viaduct Segment)

Ready Mix Project Referance , 3288 ผู้ชม

Super Structure

Super Structure , 6078 ผู้ชม

ผลงานปัจจุบัน

Project Reference , 6506 ผู้ชม

ผลงานที่ผ่านมา

Project Reference , 5513 ผู้ชม