ทีมงาน Sino Thai Engineering

Project Reference , 2925 ผู้ชม

บ่อพักสายไฟฟ้า

Project Reference , 2050 ผู้ชม

บจก. Right Tunnelling

Ready Mix Project Referance , 2394 ผู้ชม

หจก.อึ้งแซเฮง

Project Reference , 6971 ผู้ชม

รางระบายน้ำรูปตัวโอ O-GUTTER

Project Reference , 4147 ผู้ชม

ปตท.

Project Reference , 2516 ผู้ชม

OUR FACTORY

home,Project Reference,Super Structure,Ready Mix Project Referance , 13161 ผู้ชม

Concrete for Bored pile

Ready Mix Project Referance , 3218 ผู้ชม

Sulfate Resistant Concrete

Ready Mix Project Referance , 3446 ผู้ชม

Water Proof Concrrete

Ready Mix Project Referance , 2750 ผู้ชม

Concrete สำหรับงาน Precast

Ready Mix Project Referance , 4520 ผู้ชม

SLIPFORM  Concrete

Ready Mix Project Referance , 4165 ผู้ชม

Concrete for Post Tension Slab

Ready Mix Project Referance , 4026 ผู้ชม

Low Heat Concrete

Ready Mix Project Referance , 4541 ผู้ชม

High Strength Concrete (Viaduct Segment)

Ready Mix Project Referance , 4006 ผู้ชม

Super Structure

Super Structure , 6890 ผู้ชม

ผลงานปัจจุบัน

Project Reference , 7164 ผู้ชม

ผลงานที่ผ่านมา

Project Reference , 6139 ผู้ชม