ทีมงาน Sino Thai Engineering

Project Reference , 1000 ผู้ชม

บ่อพักสายไฟฟ้า

Project Reference , 872 ผู้ชม

บจก. Right Tunnelling

Ready Mix Project Referance , 1267 ผู้ชม

หจก.อึ้งแซเฮง

Project Reference , 3915 ผู้ชม

รางระบายน้ำรูปตัวโอ O-GUTTER

Project Reference , 1948 ผู้ชม

ปตท.

Project Reference , 1016 ผู้ชม

OUR FACTORY

home,Project Reference,Super Structure,Ready Mix Project Referance , 10273 ผู้ชม

Concrete for Bored pile

Ready Mix Project Referance , 2143 ผู้ชม

Sulfate Resistant Concrete

Ready Mix Project Referance , 2177 ผู้ชม

Water Proof Concrrete

Ready Mix Project Referance , 1821 ผู้ชม

Concrete สำหรับงาน Precast

Ready Mix Project Referance , 2904 ผู้ชม

SLIPFORM  Concrete

Ready Mix Project Referance , 2786 ผู้ชม

Concrete for Post Tension Slab

Ready Mix Project Referance , 2617 ผู้ชม

Low Heat Concrete

Ready Mix Project Referance , 3275 ผู้ชม

High Strength Concrete (Viaduct Segment)

Ready Mix Project Referance , 2667 ผู้ชม

Super Structure

Super Structure , 5310 ผู้ชม

ผลงานปัจจุบัน

Project Reference , 5909 ผู้ชม

ผลงานที่ผ่านมา

Project Reference , 4992 ผู้ชม