ทีมงาน Sino Thai Engineering

Project Reference , 408 ผู้ชม

บ่อพักสายไฟฟ้า

Project Reference , 546 ผู้ชม

บจก. Right Tunnelling

Ready Mix Project Referance , 693 ผู้ชม

หจก.อึ้งแซเฮง

Project Reference , 1945 ผู้ชม

ปตท.

Project Reference , 480 ผู้ชม

OUR FACTORY

home,Project Reference,Super Structure,Ready Mix Project Referance , 9224 ผู้ชม

Concrete for Bored pile

Ready Mix Project Referance , 1777 ผู้ชม

Sulfate Resistant Concrete

Ready Mix Project Referance , 1791 ผู้ชม

Water Proof Concrrete

Ready Mix Project Referance , 1518 ผู้ชม

Concrete สำหรับงาน Precast

Ready Mix Project Referance , 2367 ผู้ชม

SLIPFORM  Concrete

Ready Mix Project Referance , 2232 ผู้ชม

Concrete for Post Tension Slab

Ready Mix Project Referance , 1998 ผู้ชม

Low Heat Concrete

Ready Mix Project Referance , 2720 ผู้ชม

High Strength Concrete (Viaduct Segment)

Ready Mix Project Referance , 2141 ผู้ชม

Super Structure

Super Structure , 4752 ผู้ชม

ผลงานปัจจุบัน

Project Reference , 5452 ผู้ชม

ผลงานที่ผ่านมา

Project Reference , 4685 ผู้ชม