OUR FACTORY

Last updated: 8 Apr 2023  |  18018 Views  |  home Project Reference Super Structure Ready Mix Project Referance

CCP ของเรา มีโรงงาน ที่ทำงานภายได้การจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลิตที่มีคุณภาพสูงได้มาตราฐาน และมีกำลังการผลิตที่คงที่เป้นไปตามแผนงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของการทำงานก่อสร้าง นอกจากนี้ตัวโรงงานงานเองยังติดตั้งด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์การทำงานที่พร้อมต่อการรับงานทุกประเภทซึ่งปัจจุบันเราสามารถรับงานพิเศษได้ถึง 120 ตัน และสุดท้ายคือทีมงานของเราซึ่งมีความชำนาญสูงสำหรับงานหล่อคอนกรีตคุณภาพสูง จึงทำให้ CCP มีศักยภาพในการรับงานอย่างมืออาชีพ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy