High Strength Concrete (Viaduct Segment)

อัพเดทล่าสุด: 2017-01-23  |  4015 ผู้ชม  |  Ready Mix Project Referance

กำลังรับแรงอัดทรงกระบอกที่28วัน ของคอนกรีตกำลังสูงมีค่าสูงกว่า 40 Mpa (408 ksc) ใช้สำหรับอาคารสูง (High-rise building) เพื่อลดน้ำาหนักขององค์อาคาร โดยส่วนมากใช้กับเสาอาคารจะประหยัดกว่าการใช้กับพื้นและคานหรืองานสะพานที่ช่วงยาวๆ (Long span bridges) ทาให้ความลึกของคานลดลง ทำให้สะพานมีความยาวเพิ่มขึ้นได้