Low Heat Concrete

อัพเดทล่าสุด: 2017-01-23  |  2982 ผู้ชม  |  Ready Mix Project Referance

คอนกรีตพิเศษที่พัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Heat of Hydration) ซึ่งเป็นวิธีการโดยตรงที่การลดความร้อนในคอนกรีต

อัลบั้มเกี่ยวข้อง

7 รูป,  1000 ผู้ชม

6 รูป,  2355 ผู้ชม

5 รูป,  2258 ผู้ชม

2 รูป,  2493 ผู้ชม

2 รูป,  2586 ผู้ชม