Low Heat Concrete

อัพเดทล่าสุด: 2017-01-23  |  3323 ผู้ชม  |  Ready Mix Project Referance

คอนกรีตพิเศษที่พัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Heat of Hydration) ซึ่งเป็นวิธีการโดยตรงที่การลดความร้อนในคอนกรีต

อัลบั้มเกี่ยวข้อง

6 รูป,  2695 ผู้ชม

5 รูป,  2673 ผู้ชม

2 รูป,  2827 ผู้ชม

2 รูป,  2959 ผู้ชม

3 รูป,  1845 ผู้ชม