Low Heat Concrete

อัพเดทล่าสุด: 2017-01-23  |  3104 ผู้ชม  |  Ready Mix Project Referance

คอนกรีตพิเศษที่พัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Heat of Hydration) ซึ่งเป็นวิธีการโดยตรงที่การลดความร้อนในคอนกรีต

อัลบั้มเกี่ยวข้อง

7 รูป,  1135 ผู้ชม

6 รูป,  2487 ผู้ชม

5 รูป,  2412 ผู้ชม

2 รูป,  2617 ผู้ชม

2 รูป,  2720 ผู้ชม