Stone

New

หินคลุก ใช้สำหรับเทพื้น อัดพื้น ให้แน่น งานปรับพื้นถนน พื้นอาคาร พื้นบ้าน เทบริเวณที่นิ่ม มีน้ำขัง หินคลุกมีคุณสมบัติ ไม่เฉอะแฉะ และเมื่อมีการบดอัด จะมีคุณสมบัติทำให้พื้นผิวนั้น แน่น แข็งแรง กว่าดินลูกรัง สามารถใช้หินคลุก ถมถนนร่วมกับหินลูกรังได้

New

หินเกล็ด งานตกแต่งสวน ทางเท้า ลานเอนกประสงค์ ผสมปูน ปูพื้น สวนหย่อม โรยหน้าบ้าน โรยก้นหลุม หล่อคอนกรีต งานหล่อท่อระบายน้ำ ถังส้วม งานผิวทางราดยาง เป็นส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต งานก่อสร้างอื่นๆ

New

หิน 3/4 ผสมคอนกรีต (ปูน ) งานหล่อคอนกรีต เทพื้นคอนกรีต งานผิวทางลาดยาง งานตกแต่งสวน และงานก่อสร้างทั่วไป

New

หินฝุ่น เหมาะอัดอิฐบล็อก อิฐทางเท้าอิฐประสาน อิฐต่างๆ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬา งานตกแต่งสวน ทางเท้า เป็นส่วนผสมฉาบผิวทางราดยางสเลอรี่ซีล (Slurry seal) เป็นส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต งานปูพื้นถนน ให้เรียบเนียน และงานก่อสร้างอื่นๆ