Water Treatment

New

ปะการังเทียม กำแพงกันคลื่น ทุ่นกันคลื่น

New

ท่อใหญ่พิเศษสำหรับงาน Resort

New

ถุงเก็บกากตะกอนนั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียซึ่งทำมาจากสิ่งทอที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งช่วยการบรรจุของแข็งที่ตกค้างภายในถุงและช่วยให้น้ำซึมผ่านสิ่งทอที่ได้รับการออกแบบมา ในขณะที่ระบายน้ำของแข็งของแข็งจะคงความหนาแน่นและต่อเนื่องตลอดเวลา เมื่อของเสียถูกรวมไว้อย่างครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการขนส่งมีตัวเลือกหลายตัวเลือกสำหรับการกำจัดวัสดุที่ปนเปื้อน Geotube® dewatering containers ทำเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการยึดตะเข็บที่มีความแข็งแรงสูงและมีคุณภาพเป็นแบบท่อรูปถุงหรือรูปแบบอื่น ๆ มีการออกแบบช่องทางเข้าถุงรีดตะกอนนี้ และขนาดที่กำหนดเองเพื่อประหยัดพื้นที่ Geotube®ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาของกากของเสียและอัตราการปล่อยน้ำทิ้งและคุณภาพทำให้เป็นออกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้งานแบบต่างๆ

New

บ่อพักรางน้ำ บ่อพักรางระบายน้ำ เป็นบ่อพักใช่ควบคู่กับรางน้ำและ O gutterโดยเเฉพาะ